Spiludvikling- og dispensationregler Formål og brug

Intro til spiludvikling og dispensation

Formålet med spiludviklings- og dispensationsreglerne (3.2, 3.3 og 3.4) er at sikre, at alle spillere i særligt børne- og ungdomshåndbold får så mange spilminutter på banen som muligt, og på det niveau, som passer bedst til den pågældende spiller.

Reglerne gør det fleksibelt at lade en spiller spille på samme eller over-/underliggende årgang, når dette sker for at udfordre den enkelte spiller i forhold til eget niveau.

Reglerne gælder både i ungdoms- og seniorrækker. 

 

Intentionen med spiludvikling og dispensation er:

 

  • at sikre, at ALLE spillere får kamptræning og ikke skal sidde over.

 

  • at gøre det nemmere at hjælpe et hold i foreningen, der pga. fx mangel på spillere, afbud eller sygdom mangler spillere til en kamp.

 

  • at udvikle hver enkelt spiller på det niveau, der passer til hende/ham.

 

Brugen af spiludvikling og dispensation - Tag hensyn til modstanderen

Det er foreningens og trænerens ansvar at administrere den frihed, der ligger i spiludviklings- og dispensationsreglerne.

 

Hos DanskHåndbold har vi en forventning om, at trænere og foreninger er deres ansvar bevidst, når det gælder brugen af de muligheder, som reglerne giver

 

Intentionen er, at spildudvikling og dispensation bliver brugt på en sådan måde, at håndboldkampene ude i hallerne bliver en god oplevelse for alle. Det betyder i praksis, at reglerne skal ses i sammenhæng med vores værdigrundlag 'Rigtig, sjov håndbold', som er DanskHåndbolds samling af viden, holdninger og anbefalinger til god og udviklende håndbold for børn og unge. 

 

Kampen er en vigtig del af en spillers håndboldliv, og derfor er det vigtigt, at trænere og andre voksne omkring et hold er bevidste om, at motivationen for at spille kamp ikke kun ligger i en stræben efter at vinde. Børn spiller håndbold for at få en god oplevelse og for at udvikle sig sammen med deres venner.

 

Vi opfordrer til, at du sætter dig grundigt ind i brugen af spiludviklings- og dispensationsreglerne her på siden, samt vores værdigrundlag 'Rigtig, sjov håndbold'.

Kontaktoplysninger

Regional kommunikationskonsulent

Mette Lindberg